DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
NL EN
Request demoNews

De Boomhut: Effectieve en succesvolle bedrijfsvoering met CPMLite

Published at: 21 May 2024
In de kinderopvang groeit het besef dat data van onschatbare waarde is. Voor Miranda Hooghart, eigenaar van kindcentrum De Boomhut in Ter Aar en kinderdagverblijf Arthemis in Utrecht, was dat besef een van de drijvende krachten om CPMLite te gebruiken. Hieronder lees je waarvoor Miranda CPMLite gebruikt en hoe zij data gebruikt voor het nemen van beslissingen.
 
Tijdsbesparing
Miranda: “De voornaamste winst die ik momenteel behaal, ligt in de tijdsbesparing. Voorheen kostte het verzamelen en verwerken van data zoals de kind- en personeelsbezetting veel tijd en energie. Handmatig alles in Excel invoeren was niet alleen arbeidsintensief, maar ook foutgevoelig. CPMLite heeft dit proces aanzienlijk vereenvoudigd door de data op een heldere en overzichtelijke manier te presenteren.”

Miranda vervolgt: “Het inzicht in de data stelt mij in staat om gericht veranderingen door te voeren, wat leidt tot een optimale balans tussen kind- en personeelsbezetting. Voor de komst van CPMLite hield het team wekelijks handmatig bij hoeveel kinderen er waren en hoeveel medewerkers er op de groep stonden. Dat kostte wekelijks enorm veel tijd. Met behulp van CPMLite kan ik op elk gewenst moment zelf bekijken hoe mijn bezetting er nu én de komende tijd uit gaat zien.”

Drie-uursregeling
Miranda: “Een recent voorbeeld van het nut van inzichtelijke data, is de controle van de drie-uursregeling door de GGD. Via CPMLite kon ik eenvoudig aantonen dat wij aan deze regeling voldoen. Registraties van kinderaankomsten in Konnect worden automatisch doorgestuurd naar CPMLite, wat resulteert in een overzichtelijk totaalbeeld waar ik op kan vertrouwen.”

In-uitstroom
Dankzij het totaalbeeld, kan Miranda ook vooruitkijken. Bijvoorbeeld met de in- en uitstroom Miranda: “Voorheen, kon ik via Konnect weliswaar vertrekkende kinderen zien, maar ontbrak een totaaloverzicht. Met CPMLite kan ik niet alleen real-time waarnemen hoeveel kinderen de opvang verlaten en hoeveel erbij komen, maar ook vooruitkijken. Dankzij deze mogelijkheid kan Miranda gerichte vragen te stellen over uitstroomredenen: "Voorheen waren discussies over uitstroomoorzaken moeizamer, omdat de benodigde data niet eenvoudig beschikbaar was."

Miranda vervolgt: “CPMLite brengt alle data samen, waardoor het overbodig is om zelf de data bij elkaar te puzzelen. Dit versnelt de samenwerking met collega's en maakt effectievere besluitvorming mogelijk, zonder vast te lopen in het verzamelen van betrouwbare data. CPMLite biedt niet alleen inzicht, maar ook de mogelijkheid om proactief te handelen op basis van deze inzichten.”

Strategisch besluit dankzij CPMLite
Miranda weet een treffend voorbeeld van strategisch besluitvorming met CPMLite bij het kinderdagverblijf in Utrecht: “De kindbezetting stagneerde ondanks verschillende inspanningen. Dat is gek aangezien de markt schreeuwt om kinderopvang. Uiteindelijk onthulde de data dat het aannamebeleid te veel rekening hield met zij-instromers die er in werkelijkheid niet waren. Als gevolg hebben we de groepssamenstelling aangepast, wat resulteerde in een optimalere capaciteit op de langere termijn. CPMLite bood het inzicht dat leidde tot een effectieve bijsturing van het beleid.”

Kortom, CPMLite heeft niet alleen het in kaart brengen van de data versneld en geoptimaliseerd, maar heeft Miranda en haar team ook in staat gesteld om effectievere beslissingen te nemen voor een succesvolle bedrijfsvoering!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!

Questions?

Appen, bellen mailen of toch liever een afspraak inplannen? It’s your choice : )
Telefoon E-mail
Request demo