NL EN
Request demoHome

Hè Paul, vertel eens: hoe ging dat nou 25 jaar geleden?

Gefeliciteerd Paul! Alweer 25 jaar werkzaam in de kinderopvang. Dat laten we natuurlijk niet stilletjes voorbij gaan want zowel de branche als Paul hebben niet stil gezeten.  We zijn erg nieuwsgierig geworden dus nodigen we Paul uit voor een 'Trip back memory lane'. 
Het is inmiddels 25 jaar geleden dat jij bent begonnen bij ons. Dat was toen nog HBB, hoe ben je daar terecht gekomen?  
''Ik ben met HHB (Kocon) in contact gekomen in de tijd dat ik als vervangend hoofd Financiële administratie bij de kinderopvang in Roermond werkte. HHB leverde daar toen de eerste (!) computers. In diezelfde tijd was het bedrijf ook bezig met de ontwikkeling van software voor de kinderopvang. Eerst begon ik voor 1 dag in de week op freelance basis. Tijdens die periode heb ik de software leren kennen. Dat stond toen nog in de kinderschoenen en daar heb ik toen de eerste handleiding voor geschreven. Kocon leverde in die tijd (1995) het eerste Windows pakket binnen de kinderopvang''. 
Hoe ben jij zelf gegroeid binnen HHB/KidsKonnect?  
''Medio 1996 ben ik in dienst getreden en begon ik bij de helpdesk. Daar gaf ik demo's en trainingen voor Kocon. De eerste jaren verliep het contact bij de helpdesk alleen maar via de telefoon; andere hulpmiddelen waren er niet. Ook geen e-mail. Dat is onvoorstelbaar nu! In de meeste gevallen kwamen klanten voor trainingen gelukkig naar Sittard. Maar als dat niet het geval was ging ik naar klanten toe. Toen werden er vele pc’s meegesleept in de achterbak van de auto.
 
In de begintijd was het versturen van update altijd stressvol en bewerkelijk. Voor elke klant werden zo’n 7 diskettes verstuurd! En zeer regelmatig kwam het voor dat een klant belde dat één van de diskettes niet te lezen was. Dan moest er weer een update nagestuurd moest worden. Het is ook voorgekomen dat trainingen in de avonduren of zelfs in het weekend gegeven werden. In die tijd waren er best wel wat kinderopvangorganisaties die echt nog aan de start stonden, de eigenaren hadden dan overdag nog een andere baan.  

Als vanzelf ging ik de kant van consultancy op. Er kwamen immers steeds meer klanten die, naast support, ook andere behoefte van ondersteuning kregen. Ik weet nog dat ik Smallsteps (toen heette ze nog anders) een paar keer op een zaterdag heb ondersteund. Ook zij kwamen in die tijd uit een redelijk beperkte mate van automatisering. Best gezellig op de zaterdag, dan zat je daar met een hele afdeling ongestoord samen te bedenken hoe je alles optimaal kon inrichten.  

De support en trainingen had ik inmiddels overgedragen. Maar naast mijn consult werk ben ik mij steeds meer gaan bezighouden met de verdere functionele productontwikkeling. Eerst binnen Kocon en later bij het vroeg ter ziele gegane Koc.online. Deze applicatie leeft echter nog voor een groot deel voort in Flexkids, want het afgelopen jaar hebben we heel wat functionele ideeën uit Koc.online kunnen onderbrengen in Flexkids." 
Wat was voor jou een speciaal moment?
"Toen we met Kocon net de markt betraden riep de toenmalige directeur ''we gaan naar Parijs als we de 50e klant binnen hebben''. Dat klonk toen heel ver weg (niet Parijs hoor, maar 50 klanten). Maar we waren er al snel heel ver overheen en een collega herinnerde de directeur aan zijn belofte. Want, belofte maakt schuld! En zo geschiede: met het hele bedrijf zijn we een lang weekend naar Parijs gegaan. Dat waren toen 5 medewerkers met aanhang.  Het was een mooie tijd! "

Demo

Curious what KidsKonnect can do for you? Fill in the form and we will contact you as soon as possible for a free demo.
Request demo
All rights reserved KidsKonnect
Created by Clic.nl
This website uses cookies