DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
NL EN
Demo aanvragenSoftware

Paco helpt bij het oplossen van complexe planningspuzzels

KidsKonnect

Paco is de planningsassistent van KidsKonnect

Paco is de planningsassistent van KidsKonnect en geeft advies om een optimale planning te realiseren. Voor elke aanvraag op de wachtlijst berekent hij in een razend tempo in hoeverre dit past binnen de beschikbare capaciteit. Hij houdt altijd rekening met wat voor jou het meest belangrijk is. Hierbij houdt hij rekening met verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de bezettingsgraad, de door jouw ingestelde prioriteiten, doorstroming en het voorkomen van gaten in de planning.

Na elke verandering in de planning worden adviezen automatisch bijgesteld en heb je altijd een actueel inzicht om de beste plaatsing te kunnen doen voor een optimale bezetting op de groep.

Ik wil graag meer informatie over Paco
Paco is de beste!

Een nieuw tijdperk voor planning binnen kinderopvang is aangebroken

Veranderingen in wet- en regelgeving, economische ontwikkelingen, nieuwe inzichten. Als er één branche is die altijd in beweging is, is het de kinderopvang wel. Om in goede en slechte tijden de continuïteit van de organisatie te waarborgen is een goede bezetting op de groepen belangrijk. Daarom is het essentieel om planners binnen de kinderopvang zoveel mogelijk te ondersteunen.

Plannen binnen de kinderopvang is dus zeer complex. En dit proces begint al zodra ouders een formulier invullen op de website voor een rondleiding op een locatie. Dan komt de planner al in actie en moet ervoor zorgen, dat de ouder op het juiste moment wordt voorzien van de juiste informatie. Doe je dit niet of niet goed? Dan is de kans groot dat je de ouder kwijt bent. Dit moet worden voorkomen. Je wilt ervoor zorgen dat de ouder het kindje inschrijft en het op de wachtlijst terecht komt. Als de salesfunnel goed is ingericht, dan zal de wachtlijst groeien. En zodra de wachtlijst groeit, groeit ook de complexiteit van het plannen.
Kindplanners zijn echte puzzelaars en zij kunnen de grote complexiteit van de planning binnen de kinderopvang prima aan. Maar er is wel enorm veel tijd mee gemoeid.

De vraag is of zij die tijd niet beter kunnen besteden. Aan het samenbrengen van vraag en aanbod bijvoorbeeld. Aan het helpen van ouders en het goed begrijpen van hun behoefte. En aan het inzichtelijk krijgen wat het aanbod op een locatie daadwerkelijk is en of de samenstelling van een groep wellicht niet moet worden aangepast. Planners zorgen namelijk niet alleen voor een optimale beroepskracht-kindratio (BKR), maar ook voor een juiste opbouw van de groepen. De leeftijd en de ontwikkeling van kinderen lopen niet altijd parallel, dus dat vergt veel afstemming met medewerkers en ouders.
Meer tijd voor kwaliteit door rekenkracht en algoritmes

En dit is precies de reden dat een planner hulp kan gebruiken. En dat is waar de ‘Planning Assistent Childcare Organisation’, kortgezegd Paco, in beeld komt. Paco ondersteunt de planners bij een optimaal plaatsingsproces, waardoor zij meer tijd krijgen voor andere zaken.
Vandaag de dag beschikken we over veel rekenkracht van computers en de mogelijkheid om intelligentie vast te leggen in algoritmes. Voor wie niet bekend is met een algoritme:

Een algoritme is een recept om een (meestal wiskundig) probleem op te lossen. Het is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt.

Paco bezit enorme rekenkracht en maakt slim gebruik van algoritmes. Daarmee doet hij het voorwerk voor de complexe planningspuzzels. Paco bekijkt in een razendsnel tempo alle plaatsingsmogelijkheden. Hij houdt daarbij rekening met de plaatsingscriteria van jouw organisatie. Zelfs op locatieniveau. Hij kan plaatsingsmogelijkheden vinden, die planners wellicht niet gezien hebben of waar zij niet aan gedacht hebben. Natuurlijk blijft de beslissing bij de planners liggen. Zij bepalen of Paco’s keuze wel de meest wenselijke is.

Inzet Paco gunstig voor de hele organisatie

Een verbetering van de bezetting betekent dat er voor meer ouders een plek beschikbaar is voor hun kindje. Dit heeft voor een organisatie al snel grote positieve financiële gevolgen.
Hoe sneller je anticipeert op een inschrijving, hoe sneller je weet of je een kind daadwerkelijk kunt plaatsen. Ouders schrijven zich vaak bij meerdere kinderopvangorganisaties in. Je wilt zo snel mogelijk weten of je kunt overgaan tot een plaatsing, zeker naarmate de concurrentie toeneemt. Paco helpt om dit direct inzichtelijk te maken. Inschrijvingen laten liggen omdat het even te druk is, is eigenlijk geen optie.

Met Paco willen we het in de toekomst zelfs mogelijk maken om - onder bepaalde omstandigheden - een plaatsing geheel automatisch te laten verlopen. Kortom, volledige self-service voor de ouder.Waar houdt Paco rekening mee?


Voor elke aanvraag op de wachtlijst wordt een berekening gemaakt in hoeverre deze past binnen de beschikbare capaciteit. Er wordt op meerdere factoren gecontroleerd. Zoals bijvoorbeeld de bezettingsgraad, ingestelde prioriteiten, doorstroming en het voorkomen van gaten in de planning. Voor al deze factoren wordt apart een score berekend, die samen een advies opleveren. Voor elke factor apart kan aangegeven worden hoe belangrijk deze meeweegt in het advies.

Met de factor bezettingsgraad wordt er rekening gehouden met de duur van de periode waarvoor opvang is aangevraagd en kijkt Paco naar de hoeveelheid gevraagde opvang per week. Hoe meer opvang er aangevraagd is, hoe hoger de score. Zo kan ik bijvoorbeeld een hogere score geven aan een aanvraag voor 3 hele dagen ten opzichte van een aanvraag voor 3 ochtenden.

Met de prioriteiten kun je ervoor zorgen dat wat jij belangrijk vindt zwaarder meeweegt in de totaalscore. Wil je bijvoorbeeld voorrang geven aan een broertje of zusje of vind je juist een uitbreiding van de al bestaande opvang belangrijker?

Ook begrijpen we dat je wilt voorkomen dat er met een nieuwe plaatsing een gat op de groep ontstaat, waardoor het in een bepaalde periode moeilijk wordt om een kind te plaatsen. Er kunnen zogenoemde gaten ontstaan wanneer de instroom en uitstroom van kinderen op een groep niet goed op elkaar aansluiten. Het gat dat ontstaat is hierdoor moeilijk op te vullen. Paco rekent dit door voor de gehele opvangperiode en laat jou weten of er gaten ontstaan in de planning als je de plaatsing doet.

Met de factor doorstroming wordt er rekening gehouden bij het voorstellen van een plaatsing of een kind probleemloos kan doorstromen naar een volgende groep. Daarnaast geeft Paco aan dat als je een ander kind laat doorstromen, de plaatsing gerealiseerd kan worden. Hij vindt het namelijk belangrijk om ervoor te zorgen dat een kind altijd kan doorstromen tijdens zijn opvangperiode. Maar hoe belangrijk vind jij dit?
Op basis van de uitkomsten van deze factoren komt er een advies. Mocht er op meerdere groepen een plek beschikbaar zijn, dan zal de meest geschikte groep naar boven komen, zodat deze direct kan worden aangeboden aan de ouder
Na elke verandering in de planning, zal zijn advies automatisch bijstellen. Zo heb je altijd een actueel inzicht en dit helpt jou om de beste plaatsing te kunnen doen voor een optimale bezetting op de groep.

Nieuw tijdperk
Met Paco zetten we stappen naar een nieuw tijdperk voor de planning binnen de kinderopvang. Met alles wat er in ontwikkeling is qua algoritmes misschien eigenlijk wel een kleine revolutie.
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!

Demo

Benieuwd wat KidsKonnect voor je kan betekenen? Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op voor een vrijblijvende demo.
Demo aanvragen
Alle rechten voorbehouden KidsKonnect
Created by Clic.nl
Wij maken gebruik van cookies