DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
NL EN
Demo aanvragenSoftware

Paco helpt jou en je organisatie bij het oplossen van complexe planningspuzzels

KidsKonnect

Paco is de planningsassistent voor elke kindplanner en geeft advies om een optimale planning te realiseren.

Voor elke aanvraag op de wachtlijst berekent hij in een razend tempo in hoeverre dit past binnen de beschikbare capaciteit en de bezetting op de groep. Hij houdt altijd rekening met wat voor jouw organisatie het meest belangrijk is zoals bijvoorbeeld de bezettingsgraad, de door jouw ingestelde prioriteiten, doorstroming en het voorkomen van gaten in de planning.

Na elke verandering in de planning gaat Paco automatisch voor je aan het werk. Zo heb je altijd een actueel inzicht om de beste plaatsing te kunnen doen voor een optimale planning op de groep(en).

Ik wil graag meer informatie over Paco

Met Paco zetten we stappen naar een nieuw tijdperk van verdere automatisering van de kindplanning binnen de kinderopvang. Eigenlijk wel een kleine revolutie.

  • Blije ouders
  • Blije planners
  • Blije organisaties
Hoe werkt Paco

Hoe werkt Paco

Voor elk kind op de wachtlijst bekijkt Paco of er een of meerdere plaatsingsvoorstellen mogelijk zijn. En voor elk plaatsingsvoorstel berekent Paco vervolgens een adviesscore. Hoe hoger de score hoe beter het plaatsingsvoorstel past binnen de capaciteit, huidige bezetting en jullie plaatsingsbeleid. Het is daarna jouw keuze welk plaatsingsvoorstel je aan de ouders aanbiedt.

De adviesscore van Paco is gebaseerd op twee pluspunten en vier aandachtspunten. De pluspunten dragen positief bij in de advies, de aandachtspunten negatief.

Pluspunt Bezettingsgraad

De bezettingsgraad telt positief mee in het advies en noemen we daarom een pluspunt. Dit pluspunt rekent met de duur van de periode waarvoor opvang is aangevraagd en kijkt naar de hoeveelheid gevraagde opvang per week. Hoe meer opvang er aangevraagd is, hoe hoger de score. Zo geeft Paco bijvoorbeeld een hogere score aan een aanvraag voor 3 hele dagen ten opzichte van een aanvraag voor 3 ochtenden.
Pluspunt Bezettingsgraad

Pluspunt Prioriteiten

Ook prioriteiten tellen positief mee in het advies van Paco. Met de prioriteiten kun je ervoor zorgen dat wat jij belangrijk vindt zwaarder meeweegt in de adviesscore. Wil je bijvoorbeeld voorrang geven aan een broertje of zusje of vind je juist een uitbreiding van de al bestaande opvang belangrijker?
Pluspunt Prioriteiten

Aandachtspunt Doorstroming

Paco bekijkt of een kind probleemloos kan doorstromen naar een volgende groep. Is dit niet het geval dan trekt Paco punten van de adviesscore af. Deze wordt daardoor dus lager. Daarnaast geeft Paco aan dat als je een ander kind laat doorstromen, de plaatsing gerealiseerd kan worden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat een kind altijd kan doorstromen tijdens zijn opvangperiode. Maar hoe belangrijk vind jij dit?
Aandachtspunt Doorstroming

Aandachtspunt Gaten in de bezetting

Je wilt voorkomen dat er met een nieuwe plaatsing een gat in de planning ontstaat, waardoor het in een bepaalde periode moeilijk wordt om een kind te plaatsen. Er kunnen zogenoemde gaten ontstaan wanneer de instroom en uitstroom van kinderen op een groep niet goed op elkaar aansluiten. Het gat dat ontstaat is hierdoor moeilijk op te vullen. Gaten in de planning zijn een aandachtspunt en hebben een negatief effect op de adviesscore van Paco. Deze wordt dus lager.
Aandachtspunt Gaten in de bezetting

Aandachtspunt Knelpunten

Knelpunten zijn dagen zijn in het plaatsingsvoorstel waarop de BKR, de capaciteit of het aantal gewenste baby’s op de groep overschreden wordt. De knelpunten worden weergegeven in het plaatsingsvoorstel tenzij het aantal knelpunten hoger is dan het door jouw ingestelde maximum. In dat geval komt er geen voorstel. Geef ik knelpunten weer in het plaatsingsvoorstel, dan maak je zelf de keuze of je deze accepteert omdat ze bijvoorbeeld gemakkelijk op te lossen zijn.
Aandachtspunt Knelpunten

Aandachtspunt Personeel

PACO houdt rekening met het benodigde personeel. Als bij een plaatsingsvoorstel een extra medewerker nodig is ten opzichte van de huidige personele bezetting dan levert dit strafpunten op die afgetrokken worden van de adviesscore.
Aandachtspunt Personeel
Paco is altijd aan het werk

Paco is altijd aan het werk

Paco is altijd voor jou aan het werk, wordt bijvoorbeeld niet ziek en heeft geen vakantie. En na elke verandering in bijvoorbeeld de bezetting op een groep stelt hij zijn adviezen automatisch bij. Jij hebt dus altijd een actueel inzicht en zo helpt hij jou om de beste plaatsingen te kunnen doen voor jouw organisatie.

Ik wil graag meer informatie over Paco

Meer weten?

Neem contact met ons op zodat we je kunnen laten zien wat Paco voor jou en je organisatie kan betekenen. Paco lost alle complexe planningspuzzels samen met jou op!
Stuur een email
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!