DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
NL EN
Demo aanvragenAlgemene voorwaarden

Bekijk hier al onze voorwaarden
en privacy statements

KidsKonnect

Algemene voorwaarden

NL-Digital voorwaarden

Wij maken vanuit KidsKonnect gebruik van de NL-Digital voorwaarden. Kort uitleg verhaal over de voorwaarden en wellicht een aantal uitgelichte onderwerpen.

Download de voorwaarden

KidsKonnect

Privacyverklaring KidsKonnect

KidsKonnect respecteert jouw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan jou te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang maar ook in ons belang. Kidskonnect volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

KidsKonnect bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die zij verwerkt. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Onder KidsKonnect Holding vallen de volgende dochterondernemingen: KidsKonnect, Van Madelief, Joorz Communication Solutions, HHB Hardware-Software-Brainware, Tecsoft, KidsVision, Doenkids, Atane Software.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Sitebezoek gegevens via Google Analytics. KidsKonnect verzamelt niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. KidsKonnect doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig te optimaliseren.
Naam: _gat_gtag_UA_11169854_37
Aanbieder: Google Analytics
Doel: Website statistieken
Bewaartermijn: 1 minuut

Naam: _gaGoogle Analytics
Aanbieder: Google Analytics
Doel: Website statistieken
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam:  _gidGoogle Analytics
Aanbieder: Google Analytics
Doel: Website statistieken
Bewaartermijn: 1 dag

Naam: - hubspotutk
Aanbieder: Hubspot
Doel: herkennen van bezoekers die chatten via de chatfunctie van Hubspot
Bewaartermijn: 6 maanden
 
Naam: _hssc
Aanbieder: Hubspot
Doel: het bijhouden van sessie
Bewaartermijn: 30 minuten
 
Naam: _hssrc
Aanbieder: Hubspot
Doel: om te bepalen of de bezoeker de browser opnieuw heeft opgestart
Bewaartermijn: vervalt aan het einde van de sessie
 
Naam: _hstc
Aanbieder: Hubspot
Doel: Het volgen van bezoekers van de website
Bewaartermijn: 6 maanden
 
Naam: _hs_
Aanbieder: Hubspot
Doel:
Bewaartermijn:
 
Naam: _cf_bm
Aanbieder: Hubspot
Doel: Dit is een noodzakelijke cookie voor botbeveiliging
Bewaartermijn: 30 minuten

Persoonsgegevens die wij verwerken op de website

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van je:

Categorie persoonsgegevensToelichting
Voor- en achternaamZodat we weten wie we moeten aanspreken
FunctieZodat we de juiste informatie naar de juiste
contactpersonen kunnen sturen
TelefoonnummerOm te kunnen bellen
E-mailadresOm te kunnen mailen

Verwerkingsdoel

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:
 • Om gebruik van de dienst mogelijk te maken.
 • Om de communicatiefuncties en administratieve functies aan te bieden aan gebruikers.
 • Om ondersteuning te leveren aan gebruikers van de dienst.
 • Om de dienst te onderhouden en doorontwikkeling aan de dienst te kunnen doen.

Rechtmatige grondslag

Rechtsgrond
Toelichting
Overeenkomst
KidsKonnect gebruikt voor haar dienstverlening een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant aangemaakt in het CRM-systeem. Dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.
Wettelijke verplichting
KidsKonnect verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Verplichte verstrekking persoonsgegeven

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van je te bewaren of te verstrekken.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van je te gebruiken om je de dienst of product te kunnen bieden die je bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van jouw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.
In deze gevallen ben je verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Derde partijen

KidsKonnect verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.  Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt KidsKonnect ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, zorgen we ervoor dat deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.  

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig de wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Jouw rechten: KidsKonnect vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet heeft goed kan uitoefenen.

Je kunt de volgende rechten uitoefenen:
 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Datalek melden

Je kunt, mocht je een datalek hebben gevonden, dit melden aan ons via onderstaande contactgegevens.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kunt u in onze Cookieverklaring meer informatie vinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande word je verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

Contact Privacy Officer/FG

KidsKonnect vindt jouw privacy belangrijk en daarom hebben wij een Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming let erop dat we ons aan de privacyregels houden. De Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming zijn bereikbaar via privacy@kidskonnect.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

KidsKonnect vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Konnect

Privacyverklaring Konnect Ouder app

Dit is de privacyverklaring en het cookiebeleid van Kinderopvang Konnect B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8263CE) Kampen aan de Zambonistraat 3-4, hierna te noemen “Konnect”.

Konnect biedt een communicatieplatform aan organisaties in de kinderopvang, zorg en het onderwijs om informatie te delen met hun klanten. Deze organisaties zijn in het kader van de gegevensverwerking Verantwoordelijke. Konnect is in opdracht van deze organisaties Verwerker van persoonsgegevens. Gebruikers van de dienst zijn medewerkers van de organisatie en de ouders die klant zijn bij de organisatie. Binnen deze privacyverklaring worden de volgende termen gehanteerd voor de verschillende betrokkenen:

Konnect: De leverancier van de communicatiedienst en in dit kader verwerker van gegevens in opdracht van Verantwoordelijke.

Verantwoordelijke: de organisatie die de dienst afneemt van Konnect en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke biedt deze dienst aan haar Gebruikers aan.

Gebruiker: de medewerker van Verantwoordelijke en klanten (ouders) van Verantwoordelijke. De gebruiker wordt in deze privacyverklaring ook rechtstreeks aangesproken (je/jij/jouw).

Konnect hecht veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens en de privacy van onze klanten en gebruikers. Wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving stellen.
In  deze  privacyverklaring  lees  je  alles  over  de  manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd welke persoonsgegevens vastgelegd worden en  voor welk doel de gegevens gebruikt worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw  rechten  met  betrekking  tot  jouw  gegevens  en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Verwerkte persoonsgegevens

Konnect verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de Verantwoordelijke. Konnect verwerkt enkel informatie om onze diensten en producten te kunnen leveren, klantenservice te bieden, de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren of uitbreidingen op onze diensten te kunnen ontwikkelen.

Bij de verwerking van gegevens maakt Konnect onderscheidt tussen gegevens van onze klanten (de Verantwoordelijke), haar gebruikers en de betrokkenen (ouders/verzorgers, kinderen en medewerkers).

Van onze klant: Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, vestigingsplaats, adres KvK-nummer, BTW-nummer), contactpersonen (naam, functie, e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer), abonnementsgegevens en betalingsafspraken, bank- en facturatiegegevens (zoals IBAN, tenaamstelling, BIC-code), gastouders inclusief contactgegevens.

Van gebruikers van onze dienst: Voornamen en achternaam, e-mailadres, gebruikersrollen, gebruikte mobiele devices, audit-informatie (zoals geslaagde en mislukte inlogpogingen, datum/tijd van mutaties, gebruikte device, IP adres).

Daarnaast maken we onderscheid tussen een drietal betrokkenen waarvan er persoonsgegevens binnen Konnect verwerkt worden. Dit zijn kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers van Verantwoordelijke. Hieronder is aangegeven welke gegevens van de betrokkenen verwerkt worden.

Kinderen: Voornamen, roepnaam, achternaam, Geboortedatum, geslacht, BSN (wordt niet getoond of opgeslagen in Konnect, deze wordt uitsluitend bij wijzigen verzonden naar administratief pakket van de Verantwoordelijke), Ouders/verzorgers (zie ouders/verzorgers), School, Noodnummers, Kindnotities (zoals: dieet, allergie, leerontwikkeling, medisch, overige, kindkenmerken, mentoren, deelname rijksvaccinatieprogramma, zorgverzekeraar), Toestemmingen, Planningsinformatie en mutaties daarop, Aanwezigheidsinformatie, Foto’s, video’s, Dagverslagen (inclusief dagritme), Ontwikkelingsgegevens (Observaties, Observatieformulieren, overdracht), Deelname aan activiteiten, Tegoeden.
Ouders/verzorgers: Voornaam, achternaam, Debiteurnummer, BSN (wordt niet getoond of opgeslagen in Konnect, deze wordt uitsluitend bij wijzigen verzonden naar administratief pakket van de Verantwoordelijke), Emailadres, Foto’s, Adresgegevens, telefoonnummers, Audit informatie (zoals geslaagde en mislukte inlogpogingen, datum/tijd van mutaties, gebruikte device, IP adres), Systeemvoorkeuren (Voorkeurstaal, notificatie instellingen), Verzonden notificaties en mailberichten, Communicatie informatie (nieuwsbrieven / berichten), Facturen, jaaropgaves en documenten (waaronder contracten), Deelname aan activiteiten.

Medewerker: Voornamen, achternaam, e-mailadres, Functie en voorsteltekst, Gekoppelde locaties/groepen.

Bij veel van onze klanten is Konnect gekoppeld aan het administratieve pakket waarin de kindplanning bijgehouden wordt. Voor veel gegevens (zoals NAW, emailadres, debiteurnummer, telefoonnummers, school en planningsinformatie) is de bron van de verkregen gegevens het administratieve pakket van onze klant. Daarnaast worden de gegevens door medewerkers van onze klant en de ouders/verzorgers toegevoegd. Konnect verzamelt en verwerkt deze gegevens op basis van de overeenkomst die wij hebben met de Verantwoordelijke. Daarnaast is voor het verwerken van specifieke kindgegevens (foto’s, video’s en dagverslagen) uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouder/verzorger. De ouder/verzorger kan deze toestemming net zo makkelijk intrekken als dat deze gegeven wordt, via “Mijn toestemmingen” in het webportaal of door dit door te geven bij de medewerkers van Verantwoordelijke. Het intrekken van de toestemming gebeurt niet met terugwerkende kracht. Het intrekken van de toestemming heeft dus geen gevolgen voor eerder verzamelde gegevens gedurende de tijd dat er wel een toestemming was. 

Doel van de gegevensverwerking

Konnect verwerkt in opdracht van Verantwoordelijke alleen persoonsgegevens in het kader van de volgende doeleinden: Om gebruik van de Dienst mogelijk te maken: Konnect verwerkt persoonsgegevens van de organisatie en haar gebruikers, te weten: personen die onder haar gezag staan zoals personeel en/of ingehuurde externe werkkrachten en ouders, zodat deze gebruikers kunnen inloggen op de dienst en derhalve met de dienst kunnen werken.

Om de communicatiefuncties en administratieve functies aan te bieden aan gebruikers: Konnect verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen en de organisatie en haar medewerkers om de communicatiefuncties en administratieve functies te gebruiken die beschikbaar zijn binnen de dienst.

Om ondersteuning te leveren aan gebruikers van de Dienst: Konnect verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen en de organisatie en haar medewerkers, om ondersteuning te kunnen leveren bij vragen of problemen.
Om Konnect diensten te onderhouden en doorontwikkeling aan Konnect te kunnen doen: Daarnaast wordt Konnect door ons steeds verder ontwikkeld en onderhouden. Tijdens dit werk kunnen we in aanraking komen met de Persoonsgegevens.
Om continuïteit en beschikbaarheid van de dienst en daarbinnen verwerkte persoonsgegevens te waarborgen: Konnect verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen en de organisatie en haar medewerkers, om de continuïteit en beschikbaarheid van de diensteverlening te kunnen waarborgen.

Er worden geen persoonsgegevens geanalyseerd op basis waarvan (geautomatiseerd) beslissingen worden gemaakt. Zoals benoemd in de GDPR/AVG vindt er derhalve geen ‘profiling’ plaats binnen de systemen van Konnect.

Duur van de verwerking van de gegevens

Konnect hanteert de volgende bewaartermijnen voor de verwerkte persoonsgegevens:
 • Klanten: Tot 8 jaar na afloop van de overeenkomst (bewaartermijn boekhouding)
 • Gebruikers:  Tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst
 • Kinderen: Tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst
 • Ouders/verzorgers: Tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst
 • Medewerkers: Tot 1 jaar na afloop van de overeenkomst

Daarnaast gelden voor de volgende categorieën van gegevens afwijkende bewaartermijnen:
 • Planningsinformatie: Maximaal 1 jaar na afloop van de overeenkomst
 • Aanwezigheidsinformatie: Maximaal 3 jaar
 • Audit log informatie: Tot 1 jaar na vastleggen
 • Verzonden notificaties en mailberichten: Tot 1 jaar na versturen

Ontvangers van verzamelde persoonsgegevens
Konnect heeft geautomatiseerde koppelingen met verschillende pakketten. Afhankelijk van de pakketten waarmee de Verantwoordelijke werkt, worden er persoonsgegevens uitgewisseld met deze pakketten. De pakketten waarmee Konnect koppelt waarmee persoonsgegevens uitgewisseld worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 • Kindplanning
 • Medewerkerplanning
 • Business Intelligence

Konnect levert alleen persoonsgegevens door aan deze pakketten in opdracht van Verantwoordelijke en in het kader van de processen van Verantwoordelijke.
Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Locatie van verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens binnen het eigen communicatieplatform van Konnect vindt volledig plaats binnen Nederland. Voor het leveren van ondersteuning, wordt gebruik gemaakt van ondersteunende software door onze interne organisatie. Helpdesk-tickets met vragen of meldingen worden verwerkt in de Verenigde Staten binnen systemen die zich hebben gecommitteerd aan de afspraken uit het EU-US Privacy Shield. Binnen het EU-US Privacy Shield zijn heldere afspraken gemaakt om op adequate wijze om te gaan met persoonsgegevens van Europese burgers. Samen met onze klanten streven we ernaar om persoonsgegevens binnen helpdesk-tickets zo veel mogelijk onleesbaar te maken. Dit doen wij bijvoorbeeld door alleen interne identificatienummers te communiceren en namen en foto’s in screenshots onleesbaar te maken. Toch kan het soms voorkomen dat er persoonsgegevens gecommuniceerd worden via Helpdesk-tickets.

Beveiliging van de gegevens

Wij passen in het hele bedrijf technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om je persoonsgegevens te beveiligen en je privacy te waarborgen. We doen er alles aan om – gezien de stand der techniek – passende maatregelen te nemen. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controles en door onafhankelijke audits. Zo wordt ons technisch platform periodiek door een externe partij via een PEN-test  getoetst op mogelijke kwetsbaarheden. Wij stellen vervolgens alles in het werk om te zorgen dat gevonden kwetsbaarheden verholpen worden. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht en worden periodiek gescreend op hun gedrag. Je mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht wordt, om je privacy te waarborgen.

Hieronder vind je een aantal van onze belangrijkste beveiligingsmaatregelen die we genomen hebben:
 • Infrastructurele beveiligingsmaatregelen: Konnect maakt gebruik van firewalls, port-forwarding en beheertoegang via VPN.
 • Beveiligde verbinding via TLS (voorheen SSL): Persoonsgegevens (en alle andere gegevens) worden via een versleutelde verbinding verstuurd.
 • Secure data storage: Foto’s en video’s worden versleuteld opgeslagen, waarbij de versleuteling plaatsvindt met een unieke sleutel per verantwoordelijke.
 • Toegangsbeveiliging en rolgebaseerde autorisatie: Toegang wordt verleend op basis van gebruikersnaam en een sterk wachtwoord (minimaal 10 karakters). Er zijn mechanismen toegepast om (brute force) ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Systeemfuncties en gegevens zijn door middel van rolgebaseerde autorisatie toegekend aan gebruikers. De rol van de gebruiker in het systeem bepaalt welke functionaliteit en gegevens beschikbaar zijn.
 • Vastleggen audit trails: Belangrijke gebruikershandelingen, zoals (mislukte) inlogpogingen, uitloggen en verstuurde notificaties worden vastgelegd in een audit trail. Deze is terug te leiden tot de gebruiker en het IP adres. Zo kan misbruik van een individuele gebruiker of misbruik vanaf een specifiek IP adres gedetecteerd worden.
 • Periodieke beveiligingstest (PEN-test): Onze software wordt regelmatig, doch tenminste tweejaarlijks gecontroleerd op beveiligingsproblemen door een externe gerenommeerde beveiligingsexpert.
 • Beveiliging onlosmakelijk geïntegreerd binnen de Konnect organisatie: Konnect heeft haar processen, bedrijfsomgeving en interne systemen voorzien van beveiligingsmaatregelen, op basis van een risico gestuurd informatiebeveiligingsproces. Informatiebeveiliging is hierbij als integraal onderdeel van de periodieke evaluatie- en stuurprocessen opgenomen.

Beveiligingsincident of datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek informeren wij binnen 24 uur de Verantwoordelijke, zodat zij binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in kunnen lichten, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Wij ondersteunen de Verantwoordelijke bij het melden van het datalek. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan is de Verantwoordelijke verplicht het lek ook aan jou (de betrokkene) te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Konnect, stuur dan meteen een mail naar security@konnect.nl of meldt het bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Responsible disclosure

​​​​Bij Konnect hechten wij veel waarde aan de veiligheid van onze systemen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van ons platform, kan het voorkomen dat er zich toch een zwakke plek in onze beveiligingsmaatregelen bevindt. In onze Responsible disclosure beschrijven we hoe we omgaan met de afhandeling van gevonden zwakheden in onze beveiliging.

Cookiebeleid
Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde technische cookies (ook wel sessiecookie genoemd). Dit zijn cookies die als enige doel hebben het relateren van een verzoek dat door een gebruiker gestuurd wordt aan de informatie die voor deze gebruiker op de server staat (in de sessie). Er wordt geen gebruik gemaakt van third-party cookies of tracking cookies (van bijvoorbeeld Facebook of Google).

Jouw rechten

Op basis van de wet kun je bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage en correctie van je persoonsgegevens. Ook heb je, in bepaalde gevallen, het recht om de Verantwoordelijke te verzoeken bepaalde persoonsgegevens (zoals foto’s, video’s en dagverslagen van je kinderen) te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Tot slot kun je bezwaar maken tegen de hierboven bedoelde verwerkingen, voor zover dit op jouw specifieke situatie voorziet.

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kun je richten aan de Verantwoordelijke. Zij zullen je verder helpen bij het afhandelen van je verzoek. Er zal uiterlijk binnen vier weken op gereageerd worden.

Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen in verband met de gegevensverwerking van persoonsgegevens door Konnect. Deze klacht kun je bij Konnect indienen, zodat wij hier op kunnen reageren. Tevens is het mogelijk rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens je klacht in te dienen. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn hier te vinden. Het heeft onze voorkeur om eerst op de hoogte gesteld te worden in geval van een klacht, zodat wij kunnen kijken wat we kunnen doen om je klacht te verhelpen.

Functionaris Gegevensbescherming
Voor vragen of klachten over uw gegevens, de gegevensverwerking en de bescherming van uw privacy kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO genoemd):
KidsKonnect B.V
Tappersweg 14 unit 39
2031 EV Haarlem
Tel: 085-4001100
Email: info@kidskonnect.nl

Flexkids

Privacy statement - Flexkids Ouderapp

Flexkids levert een platform voor kinderopvangorganisaties waarmee zij op de meest effectieve en efficiënte methode kinderopvang kunnen realiseren. Als belangrijk onderdeel van dit platform levert Flexkids applicaties voor ouders waarmee zij hun kind(eren) kunnen volgen wanneer zij bij de opvang zijn. Het onderstaande is een aanvulling op de overeenkomst die je reeds hebt gesloten met de kinderopvangorganisatie. Heb je na het lezen van dit beleid nog vragen? Neem dan contact met ons op.  

Welke gegevens worden extra vastgelegd?

Met jouw kinderopvangorganisatie heb je reeds een overeenkomst over de verwerking van jouw gegevens. Onderdeel daarvan is dat jouw gegevens uiteindelijk bij Flexkids verwerkt en beheerd worden. Om toegang te kunnen geven tot deze gegevens bij de kinderopvangorganisatie verwerken wij enkele extra gegevens. Hieronder vind je een lijst van de gegevens die wij verwerken:
- Gebruikersnaam en wachtwoord
- Device identifier
- Gegevens die beschikbaar komen bij communicatie over het web:
         - IP-adres
         - Details over het gebruikte apparaat en operating system versies
           (HTTP user-agent)  
         - Activiteit op het platform  
Na authenticatie worden er tijdelijk gegevens opgenomen op jouw apparaat om de toegang tot de gegevens te kunnen realiseren. Deze gegevens worden periodiek vernieuwd en automatisch weer verwijderd wanneer er wordt uitgelogd.  
De Flexkids mobiele applicaties maken geen gebruik van third-party of tracking cookies. 

Wat doen we met deze gegevens?

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het beschikbaar stellen van de dienst;
- Monitoring van het platform;
- Beveiliging van het platform;
- Geanonimiseerde statistieken.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.  

Toegang tot gegevens door derden

De gegevens die voortkomen uit het gebruik van de Flexkids applicaties worden niet gedeeld met derden. Wel is het mogelijk dat jouw kinderopvangorganisatie koppelingen met externe partijen beschikbaar heeft gemaakt waarmee je met jouw Flexkids login gebruik kunt maken van externe services. Denk bijvoorbeeld aan een service die van de foto's van jouw kinderen een daadwerkelijk boekje maakt. Deze services krijgen dan - alléén na expliciete toestemming van jou - toegang tot een beperkte set van gegevens. Bij het geven van deze toestemming krijg je te zien over welke gegevens het gaat. Je kunt op ieder moment besluiten dat je deze toegang niet langer wilt toestaan en de toegang intrekken. De service heeft vanaf dat moment geen toegang meer tot jouw gegevens. 

Responsible disclosure

Introductie

Wij van KidsKonnect hechten wij veel waarde aan de veiligheid van onze systemen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze platforms, kan het voorkomen dat er zich toch een zwakke plek in onze beveiligingsmaatregelen bevindt. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Zo kunnen we onze klanten en systemen beter beschermen.

Wij vragen u

 • Uw bevindingen te mailen naar security@konnect.nl.  
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.  
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.  

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. 
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-. 
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

@work app

@work app

Flexkids levert een platform voor kinderopvangorganisaties waarmee zij op de meest effectieve en efficiënte methode kinderopvang kunnen realiseren. Als onderdeel van dit platform levert Flexkids een applicatie voor medewerkers van kinderopvangorganisaties waarmee ze toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Dit statement maakt duidelijk wat voor gegevens hierbij verwerkt worden en waarom. Heb je na het lezen van dit statement nog vragen, neem dan contact met ons op.   Welke gegevens worden extra verwerkt?
Om jou toegang te kunnen geven tot jouw gegevens bij jouw werkgever verwerken wij enkele extra gegevens. Hieronder vind je een lijst van de gegevens die wij verwerken:

- Gebruikersnaam en wachtwoord
- Device identifier
- Gegevens die beschikbaar komen bij communicatie over het web:          
       - IP-adres
       - Details over het gebruikte apparaat en operating system versies
         (HTTP user-agent)    
       - Activiteit op het platform Tijdens en na authenticatie worden er tijdelijk gegevens opgenomen op jouw apparaat om de toegang tot de gegevens te kunnen realiseren. Deze gegevens worden periodiek vernieuwd en automatisch weer verwijderd wanneer er wordt uitgelogd.

De Flexkids mobiele applicaties maken geen gebruik van third-party of tracking cookies. Wat doen we met deze gegevens? Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Beschikbaar stellen van de dienst;
- Monitoring van het platform;
- Beveiliging van het platform;
- Geanonimiseerde statistieken.
Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Toegang tot gegevens door derden:
De gegevens die voorkomen uit het gebruik van de Flexkids applicaties worden niet gedeeld mer derden. Wel is het mogelijk dat jouw werkgever koppelingen met externe partijen beschikbaar heeft gemaakt waarmee je met jouw Flexkids login gebruik kunt maken van externe services. Bij het geven van deze toestemming krijg je te zien over welke gegevens het gaat. Je kunt op ieder moment besluiten dat je deze toegang niet langer wilt toestaan en de toegang intrekken. De externe partij heeft vanaf dat moment geen toegang meer tot jouw gegevens. 

DoenKids Disclaimer

DoenKids Disclaimer

Veiligheidsrichtlijnen DoenKids
 
Als pedagogisch medewerker speel je een cruciale rol in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Deze richtlijnen zijn speciaal voor jou opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten die je met kinderen van 0-12 jaar onderneemt, veilig en passend zijn.
 
Het is jouw verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van de kinderen te allen tijde te waarborgen. Dit betekent dat je alert moet zijn op de fysieke en emotionele staat van elk kind en activiteiten moet aanpassen aan hun individuele behoeften en ontwikkelingsniveaus.
 
We begrijpen dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen, ongelukken kunnen gebeuren. Daarom is het belangrijk om te weten dat, hoewel je wordt ondersteund door de uitgeschreven activiteiten, je ook een eigen verantwoordelijkheid draagt voor het volgen van de veiligheidsprotocollen en -richtlijnen.
 
Zorg ervoor dat je bekend bent met alle veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de activiteiten die je organiseert. Als je twijfelt over de geschiktheid van een activiteit, is het belangrijk om dit met je team of leidinggevende te bespreken. Let dus ook op de richtlijnen vanuit jouw organisatie.
 
Disclaimer
 
Disclaimer Youtube: De video's die we delen zijn zorgvuldig gecontroleerd op het moment van beoordeling, maar kunnen mogelijk veranderen van inhoud. Wij zijn alleen een doorverwijzer naar video's die op YouTube worden gehost en we hebben geen controle over de inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de video's of de bijbehorende elementen zoals advertenties, reacties, beoordelingen of aanbevelingen. Wij respecteren de rechten en het intellectuele eigendom van de makers van de video's en we verwijzen uitsluitend naar video's die voor iedereen toegankelijk zijn. Het is jullie eigen verantwoordelijkheid om in te schatten of video's geschikt zijn voor andere doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die je kunt lijden door het gebruik van YouTube of de video's waar we naar verwijzen.
 
Disclaimer applicaties: Wij hebben de applicatie gecontroleerd op het moment van beoordeling, maar leveren geen garantie dat de inhoud hetzelfde blijft. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de kwaliteit, de veiligheid of de betrouwbaarheid van deze applicaties. Het is jullie eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of het gebruik van deze applicaties geschikt is voor jullie doeleinden en of dit in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Controleer dus altijd de richtlijnen van jullie organisatie mbt het downloaden van externe applicaties,
 
Algemene veiligheidsrichtlijnen
 
Risicoanalyse: Voer, waar nodig, voorafgaand aan een activiteit een risicoanalyse uit om potentiële gevaren te identificeren en maatregelen te treffen om deze te beperken.
Leeftijdsadequate activiteiten: Kies activiteiten die geschikt zijn voor de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.  

Veilige omgeving: Zorg voor een opgeruimde en veilige werkplek waar alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Verwijder gevaarlijke objecten en zorg voor voldoende ruimte om veilig te kunnen werken. . Een goed geventileerde ruimte is essentieel bij het werken met dampen of stoffen die irritatie kunnen veroorzaken.

Duidelijke instructies: Geef duidelijke en eenvoudige instructies voordat een activiteit begint. Herhaal belangrijke veiligheidsinstructies indien nodig.

Toezicht: Zorg voor voldoende toezicht door volwassenen, vooral bij activiteiten met een verhoogd risico. De verhouding volwassenen tot kinderen moet aangepast zijn aan de leeftijd en activiteit.

Veiligheidsuitrusting: Gebruik indien nodig de juiste veiligheidsuitrusting, zoals helmen, kniebeschermers, of zwemvesten. Zorg ervoor dat deze goed passen en in goede staat verkeren.

Eerste hulp: Zorg dat er altijd een basis EHBO-kit beschikbaar is en dat ten minste één aanwezige volwassene getraind is in eerste hulp.

Hydratatie en bescherming tegen de zon: Zorg ervoor dat kinderen toegang hebben tot water en moedig hen aan regelmatig te drinken, vooral bij activiteiten buiten. Gebruik zonnebrandcrème om bescherming tegen de zon te bieden.

Allergieën en gezondheidsinformatie: Wees op de hoogte van eventuele allergieën of gezondheidsproblemen van de kinderen en hoe hierop te reageren.

Noodprocedures: Zorg ervoor dat alle begeleiders op de hoogte zijn van de noodprocedures, inclusief hoe te handelen in geval van een ongeval of een andere noodsituatie.  

Brandveiligheid: Zorg dat jij en de kinderen weten wat te doen in geval van een klein brandje. Houd altijd een brandblusser of blusdeken binnen handbereik.
 
Creatief

Niet-giftige materialen: Gebruik altijd niet-giftige materialen die veilig zijn voor kinderen. Controleer etiketten op producten zoals lijm, verf, en klei om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor gebruik door kinderen.

Beschermende kleding: Moedig het gebruik van schorten of oude kleding aan om kleding te beschermen tegen vlekken. In sommige gevallen kunnen veiligheidsbrillen nodig zijn om de ogen te beschermen.

Gebruik van gereedschap: Leer kinderen hoe ze veilig gereedschap kunnen gebruiken dat bij de activiteit hoort, zoals scharen, nietmachines of hete lijmpistolen. Begeleiding door een volwassene is noodzakelijk bij het gebruik van scherp of heet gereedschap.

Gebruik en opbergen van materialen: Berg kleine onderdelen en materialen op een veilige plek op om verstikkingsgevaar te voorkomen, vooral bij jongere kinderen.

Handhygiëne: Zorg dat kinderen hun handen wassen na het afronden van de activiteit, vooral na het werken met kleverige of chemische materialen.

Allergieën en gevoeligheden: Wees je bewust van allergieën of gevoeligheden voor bepaalde materialen bij kinderen en pas de activiteiten dienovereenkomstig aan.
 
Ontdekken/Techniek/proefjes

Beschermende kleding: Draag indien nodig beschermende kleding, zoals veiligheidsbrillen, handschoenen, of schorten om kleding te beschermen. Dit is vooral belangrijk bij experimenten die chemische reacties of splinters kunnen veroorzaken.

Toezicht en begeleiding: Blijf altijd in de buurt en houd toezicht op de kinderen tijdens het uitvoeren van technische activiteiten of proefjes. Jonge kinderen hebben vaak hulp nodig bij het hanteren van gereedschappen of materialen.

Leer over risico's: Bespreek de mogelijke risico's van het experiment of de technische activiteit van tevoren. Dit helpt kinderen te begrijpen waarom bepaalde veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Omgaan met gereedschap: Leer kinderen hoe ze veilig omgaan met gereedschap en apparatuur. Dit omvat alles van eenvoudige scharen tot meer gespecialiseerde gereedschappen die voor technische projecten worden gebruikt.

Hygiëne: Instrueer de kinderen om tijdens het experiment hun handen niet in hun mond te doen of in hun ogen te wrijven. Spoel met water indien dit toch gebeurt.

Voedselveiligheid: Voedingsmiddelen gebruikt in experimenten mogen niet worden geconsumeerd, met uitzondering waar dit onderdeel van het experiment is.

Kleurstoffen: Wees voorzichtig met voedingskleurstoffen en rodekoolsap; was de handen onmiddellijk na gebruik om langdurig gekleurde handen te voorkomen. Kledingvlekken zouden in de was moeten verdwijnen.

Gebruik van scherpe en hete voorwerpen: Begeleid de kinderen zorgvuldig bij het gebruik van heet water, scharen, en messen.

Verhitting: Assisteer bij experimenten die verhitting vereisen met gas, oven, of magnetron, of bij het strippen van elektriciteitsdraden.

Hygiëne na afloop: Zorg ervoor dat kinderen hun handen wassen na afloop van de activiteit

Eten&Drinken

Allergieën: Wees op de hoogte van eventuele allergieën.

Persoonlijke hygiëne: Benadruk het belang van handen wassen voor en na het koken, vooral na het aanraken van rauw voedsel. Herinner kinderen eraan niet aan hun gezicht te zitten tijdens het koken.

Eetbare ingrediënten: Zorg ervoor dat alle ingrediënten veilig zijn voor consumptie en houd rekening met allergieën of voedselintoleranties.

Veilig omgaan met gereedschap: Leer kinderen hoe ze veilig keukengerei kunnen gebruiken, zoals messen, scharen, en andere scherpe of hete voorwerpen. Bied begeleiding en toezicht waar nodig.

Voorzichtigheid bij warmtebronnen: Begeleid kinderen zorgvuldig bij het gebruik van de oven, het fornuis, en andere warmtebronnen. Leg het belang uit van hittebestendige ovenwanten en het veilig hanteren van hete pannen of bakvormen.

Schoonmaken: Leer kinderen het belang van het schoonhouden van de werkplek tijdens en na het koken. Dit voorkomt kruisbesmetting en houdt de keuken schoon.

Hygiëne na afloop: Zorg ervoor dat kinderen hun handen wassen na afloop van de activiteit.

Sporten&Bewegen

Geschikte kleding: Zorg ervoor dat alle kinderen de juiste kleiding en uitrusting dragen, zoals helmen, kniebeschermers, en geschikt schoeisel. Uitrusting moet goed passen en in goede staat zijn.

Veilige omgeving: Controleer de speel- of sportomgeving op gevaren zoals scherpe objecten, oneffen oppervlakken, of natte vloeren. Gebruik waar mogelijk een veilige, zachte ondergrond.

Aangepaste activiteiten: Pas activiteiten aan op het leeftijds- en vaardigheidsniveau van de kinderen. Vermijd te complexe of fysiek veeleisende activiteiten voor jongere kinderen.

Opwarmen en afkoelen: Leer kinderen het belang van opwarmen voor en afkoelen na de activiteit om blessures te voorkomen. Eenvoudige rek- en strekoefeningen zijn een goede manier om te beginnen en te eindigen.

Hydratatie: Moedig regelmatige hydratatie aan, vooral bij activiteiten die veel energie vergen of bij warm weer. Zorg dat er altijd voldoende water beschikbaar is.

Zonbescherming: Bij buitensporten is bescherming tegen de zon belangrijk. Gebruik zonnebrandcrème, draag hoeden, en plan activiteiten tijdens koelere delen van de dag om blootstelling aan de zon te minimaliseren.

Duidelijke regels: Stel duidelijke regels op voor fair play en respecteer elkaar. Dit helpt om een veilige en positieve omgeving voor iedereen te bevorderen. Moedig eerlijk spel en sportiviteit aan onder de deelnemers.

Allergieën en medische aandoeningen: Wees op de hoogte van eventuele medische aandoeningen of allergieën van de kinderen en hoe hierop te reageren in noodsituaties.
 
Media

Leeftijdsgebonden content: Zorg ervoor dat alle media-inhoud geschikt is voor de leeftijdsgroep van de kinderen.  

Bewustzijn van privacy: Leer kinderen het belang van privacy online. Ze moeten begrijpen waarom het belangrijk is om persoonlijke informatie, zoals hun naam, adres, of school, niet te delen.

Veilige digitale omgeving: Zorg voor een veilige digitale omgeving door regelmatig updates en antivirussoftware te installeren op alle apparaten die door kinderen worden gebruikt.
 
Muziek&dans&drama

Aangepaste inhoud: Kies liedjes, dansen en toneelstukken die geschikt zijn voor de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen. Vermijd thema's of bewegingen die fysiek te veeleisend of inhoudelijk ongepast zijn.

Opwarmen en afkoelen: Begin elke sessie met opwarmoefeningen en sluit af met afkoeloefeningen om blessures te voorkomen. Dit is vooral belangrijk bij dansactiviteiten.

Persoonlijke grenzen: Moedig kinderen aan om hun persoonlijke grenzen te respecteren en te luisteren naar hun lichaam. Druk ze niet om fysieke grenzen te overschrijden.
 
Geluidsniveaus: Let op het geluidsniveau bij muziekactiviteiten om gehoorschade te voorkomen. Gebruik indien nodig gehoorbescherming bij luide muziek.

Open dialoog: Moedig een open dialoog aan waarin kinderen hun gevoelens, ideeën en zorgen kunnen delen. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en bevordert een gevoel van gemeenschap en begrip.

Respecteer diversiteit: Waardeer en respecteer de unieke bijdragen van elk kind. Dit omvat respect voor verschillende meningen, talenten, en emotionele reacties.

Natuur

Geschikte kleding: Zorg ervoor dat alle kinderen geschikt gekleed zijn voor de activiteit en de weersomstandigheden. Denk aan waterdichte kleding, stevige schoenen, hoeden, en zonnebrandcrème.

Kennis van de omgeving: Zorg dat je vertrouwd bent met het gebied waar de activiteit plaatsvindt. Wees bewust van mogelijke gevaren zoals giftige planten, wilde dieren, en onstabiele terreinen.

Respecteer de natuur: Leer kinderen het belang van het respecteren van de natuur. Dit omvat het niet verstoren van wilde dieren, het niet plukken van planten en het terug meenemen van het afval.

Spel

Fair play: Het opstellen van duidelijke regels voor fair play en respect is essentieel om een veilige en positieve omgeving te bevorderen. Moedig eerlijk spel en sportiviteit aan onder de deelnemers.

Varianten: Kijk vooral ook naar de veiligheidstips bij een andere categorie, aangezien spel vaak ook hoort bij bijvoorbeeld sport&bewegen of muziek&dans&drama. 
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!

Vragen?

Appen, bellen mailen of toch liever een afspraak inplannen? It’s your choice : )
Telefoon E-mail
Demo aanvragen