DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
NL EN
Request demoNews

Toekomstbestendige software

Published at: 24 Jan 2024

Klantverhaal Junis

Clare Jenner werkt als teamleider klantenservice bij Junis Kinderopvang. De organisatie bestaat nu 55 jaar, heeft ongeveer 95 locaties en biedt diverse opvangdiensten, waaronder kinderdagopvang, peuteropvang, tussen- en buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Clare's rol bij Junis omvat de verantwoordelijkheid voor klantcontacten en kindplanning. Daar hoort een goede toekomstbestendige software bij. Daarom werkt Junis sinds 2021 met KidsVision. In dit klantverhaal lees je waarom Junis voor KidsVision heeft gekozen en welke voordelen het hen biedt.

Waarom is Junis met KidsVision gaan werken?
Clare: “Bij het kiezen van een softwarepakket hebben we de nadruk gelegd op de toekomstbestendigheid. Aangezien KidsVision op Windows draait, gaan we ervan uit dat het lang meegaat. Daarnaast levert KidsVision ons veel gemak op. Zo kunnen we ouders direct vanuit KidsVision bellen en hoeven we niet hun telefoonnummers eerst op te zoeken omdat het telefoonnummer al in KidsVision staat. Met KidsVision hebben we dus veel processen kunnen automatiseren.”

Heb je een concreet voorbeeld van automatisering dankzij KidsVision?
Clare: “Het proces van contractondertekening verloopt aanzienlijk sneller en nauwkeuriger dankzij KidsVision. Vroeger moesten we overschakelen naar een ander systeem om het contract te uploaden en de status bij te houden. Bovendien kwam het getekende contract in de mailbox en moesten wij het vanaf daar weer uploaden in de software, wat erg omslachtig was. Met KidsVision regelen we dit hele traject vanuit de software en hoeven we geen externe programma’s in te schakelen.”

Clare vervolgt: “Daarnaast is KidsVision minder foutgevoelig. Voorheen kon het voorkomen dat kinderen bij een reservering al op de groep werden toegelaten terwijl het contract nog niet getekend was. Dit is natuurlijk een onwenselijke situatie. In KidsVision kan dat überhaupt niet gebeuren omdat het  meteen melding maakt dat de ondertekenfase nog niet is afgerond. Dit is een groot voordeel van het onderbrengen van het hele ondertekenproces in een softwareprogramma en levert simpelweg minder fouten op.”

Welke andere voordelen biedt KidsVision voor Junis?
Clare:“Als teamleider klantenservice gebruik ik data om het management te adviseren over zaken als nieuwe locaties openen of groepen opsplitsen. Om dat te kunnen doen, moet ik mijn advies kunnen ondersteunen met data. Die data kan ik eenvoudig uit KidsVision halen.”
Clare: “Vervolgens kan ik in KidsVision vooruitkijken wat het effect van een bepaalde keuze zou zijn. Zo kan ik bijvoorbeeld zien of het samenvoegen van verschillende groepen zoals 0-jarigen, 1-jarigen tot een groep van 0 tot 2-jarigen BKR-technisch haalbaar is en wat voor effect dit heeft op de wachtlijst. Met KidsVision kunnen wij makkelijk data opvragen waardoor we strategisch betere beslissingen kunnen nemen.”
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!

Questions?

Appen, bellen mailen of toch liever een afspraak inplannen? It’s your choice : )
Telefoon E-mail
Request demo