DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
NL EN
Demo aanvragenActueel

Klantverhaal: Floreokids

“Lekker knutselen in de ruimte die daarvoor gemaakt is, met het DoenKids-draaiboek onder je arm.”

Interview door Neridda Appelman
In 2012 is DoenKids gestart: een online-activiteitendatabase vol inspiratie voor de
kinderopvang. Dit betekent dat DoenKids dit jaar al tien jaar bestaat! Om dat te vieren zetten
wij de komende tijd een aantal DoenKids-klanten in het zonnetje. Ik ging langs voor een
interview en nam een kijkje op hun locatie. Want wie zijn ze eigenlijk? Wat is hun visie en
waarom werken zij met DoenKids?
Op een mooie zonnige dag mocht ik langskomen bij Floreokids. In een prachtige omgeving in Leiderdorp staat één van hun locaties: ‘Kindcentrum De Brink’. Dit pand is één van hun 24 locaties. Kindcentrum De Brink vormt samen met de Kastanjelaanschool een brede school waar ze diverse vormen van opvang aanbieden: kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Educatie en kinderopvang gaan hier hand in hand.
Nadat ik een rondje om het mooie pand gelopen had en binnen al even gespiekt had, mocht ik aan tafel met DoenKids-expert en personeelsplanner Yara van der Toolen en regiomanager Nicky Koning. Ik vroeg hen wat Floreokids typeert. Zij gaven aan dat de veiligheid van de kinderen altijd voorop staat. Ook staan ze voor (persoonlijke) groei en betrokkenheid. Nicky zegt enthousiast: “Floreokids is gericht op talentwerken. Dat is iets waar wij ons mee onderscheiden. Alle kinderen én alle medewerkers krijgen een eigen ‘talent-woord’. Er wordt samen gekeken naar hetgeen waar hij of zij goed in is en hier wordt dan een talentwoord aan gekoppeld. Op die manier proberen we iedereen in zijn of haar talent te zetten. Zo leer je van elkaar en zet je kinderen en medewerkers in zijn of haar kracht.”
Dit was op de locatie ook duidelijk te zien. Tijdens de rondleiding die ik kreeg zag ik in alle ruimtes ‘talentmuren’ en in de openbare groepsruimtes kwam ik dikwijls plekken tegen waar de kinderen hun gemaakte werk tentoon konden stellen. “We willen alle kinderen in het zonnetje zetten. Ieder met zijn of haar eigen talent en eigenschappen. We richten ons op de eigenheid van het kind!”  vertelt Nicky.
Dit talentgericht werken is afgeleid vanuit een kindertalentfluisteraar-organisatie. Vanuit deze methode hebben ze 40 talentkaarten gekregen en deze gebruiken zij als middel om de talenten bij de kinderen te ontdekken. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een talentwoord te verzinnen voor hetgeen wat goed bij iemand past. Deze kindertalentfluiteraar-methode is ontwikkeld door Luc de Wulf en Els Pronk en komt oorspronkelijk uit België. Nicky verteld: “Via een workshop zijn we daar een keer terecht gekomen en zo is het balletje gaan rollen. Het paste zo bij onze organisatie. We waren toen al veel bezig met onze medewerkers over talenten en dit wilden we graag doorvoeren in het werken met kinderen.”
Nicky vertelt: “Het zit in de kleine dingen, hoe we naar de kinderen kijken. We kijken door een ‘positieve bril’. ‘Positief roddelen is bijvoorbeeld een werkvorm die we soms inzetten. Als er een kind is die opvallend gedrag vertoont kijken we met elkaar naar de andere kant van dat gedrag. Een kind is bijvoorbeeld erg druk, dat kun je ook zien als… ‘Goh, wat heeft dat kind veel energie! Wat zouden we hiermee kunnen?’ We proberen dan ‘om te denken’. Kijken naar de mogelijkheden die je hebt. Kinderen in zijn of haar element te laten zijn en hen vanuit daar te laten groeien. Als je kijkt naar de tekortkomingen en vanuit daar iets aan probeert te gaan, dan is dat toch veel lastiger?!”
Ook verwerkt Floreokids talent-thema’s in de thema- en activiteitplanningen. Iedereen krijgt dan de kans om zijn of haar talenten in te zetten. Dit geldt zowel voor pedagogisch medewerkers als voor de kinderen. De kinderen kunnen met behulp van DoenKids zelf beslissen welke activiteiten zij uit willen voeren. “Het is heel leuk om te zien bij de kinderen dat hun talent dan zo naar boven komt en zij deze kunnen toepassen.”  zegt Yara. “De bewuste beweger komt dan bijvoorbeeld met een sport en spel activiteit en de creatieve maker wil weer knutselen. Zo zetten wij ieder kind in zijn of haar kracht.”
DoenKids wordt zowel buiten de vakanties als in de vakanties gebruikt. In de vakanties werkt Floreokids met een DoenKids-thema en buiten de vakanties om kiezen ze elke week één activiteit uit, zodat iedereen die week de kans krijgt om hieraan mee te doen. De kinderen verzinnen ook wel eens activiteiten en dan zetten ze die er eenvoudig tussen op de planning. De kinderen die deze activiteit verzinnen mogen deze dan ook uitvoeren. Ze maken dan bijvoorbeeld zelf een boodschappenlijstje, als dit nodig is, bereiden het voor en leggen het de anderen uit. Op deze manier komt het talentgericht werken ook weer mooi tot zijn recht. 
De (oudere) kinderen worden ook betrokken bij het maken van de keuzes met betrekking tot de vakantieplanning. Zij mogen meehelpen beslissen welk thema in welke vakantie uitgevoerd wordt. Yara heeft hier haar eigen manier voor ontwikkeld: ze heeft de titels van de DoenKidsprogramma’s op ijslollystokjes geschreven. Op die manier kunnen de kinderen gemakkelijk in één oogopslag zien uit welke thema’s zij kunnen kiezen. “Als wij de kinderen betrekken in het activiteitenaanbod, merken we dat er ook veel meer kinderen meedoen.” zegt Yara.
Yara vertelt: “DoenKids is voor ons echt onderdeel geworden van ons werken. En voor ouders
ook: ouders zijn van ons gewend een vakantieprogramma te ontvangen via het ouderportaal waarin zij van tevoren kunnen zien welke uitstapjes er op de planning staan en welke activiteiten er gedaan mogen gaan worden.”
Naast de ouderportaalkoppeling en het gebruik van DoenKids gebruikt Floreokids ook ‘Van Madelief’. Een online tool om fotoboeken met foto’s uit de kinderopvang te ontwerpen. “Hoe leuk is het dat je als ouders een fotoboek kunt maken van de kinderopvangtijd van je kind?!”  zegt Nicky. “Dit wilden we graag aanbieden.”
Het is wel duidelijk dat DoenKids een essentieel onderdeel is van het activiteitenaanbod binnen Floreokids. Yara is dolenthousiast: “Voor DoenKids maken we tijd. We maken activiteiten- en vakantieplanningen in onze online kalender, zetten het in het ouderportaal, draaien de draaiboeken uit voor de kinderen en lamineren deze. (Oudere) kinderen lezen namelijk zelf de activiteiten door. Ook draaien we de programma’s uit en hangen ze op de groep, zodat ouders ook altijd goed kunnen zien wat er die periode gedaan wordt. Het wordt ook door ouders en kinderen gewaardeerd dat ze van tevoren weten wat er gaat gebeuren. En het helpt voor jezelf ook, voor het overzicht wat je nodig hebt voorafgaand aan de vakantieperiode en welke uitstapjes je gaat doen. Ik ben erg tevreden over DoenKids!”
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!
Websites
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Gastouderbureau software
Management informatie
OuderApp
Groepsportaal
Kindvolgsysteem
PortaPay
Automatisch goedkeuren
CRM
Salesfunnel
Kindplanning
Personeelsplanning
Medewerkersportaal
Locatieportaal
Managementinformatie
Financiële administratie
Video module
Fotoboekmodule
Digitaal ondertekenen
Boekhoudpakket
Workflow management
Facilitair beheer
Paco is er voor jou!

Vragen?

Appen, bellen mailen of toch liever een afspraak inplannen? It’s your choice : )
Telefoon E-mail
Demo aanvragen