NL EN
Request demoHome

Privacy statement

Privacy statement

Privacyverklaring KidsKonnect
KidsKonnect respecteert jouw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan jou te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van jouw persoonlijke gegevens is niet alleen in jouw belang maar ook in ons belang. Kidskonnect volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

KidsKonnect bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die zij verwerkt. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verdere contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft jouw privacy gewaarborgd.

Onder KidsKonnect Holding vallen de volgende dochterondernemingen: KidsKonnect, Van Madelief, Joorz Communication Solutions, HHB Hardware-Software-Brainware, Tecsoft, KidsVision, Doenkids, Atane Software.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Sitebezoek gegevens via Google analytics. KidsKonnect verzamelt niet-persoonlijke (anonieme) informatie zoals het type webbrowser, de taalvoorkeuren, de oorsprong site en de datum en tijd van het sitebezoek. KidsKonnect doet dit om de gebruikspatronen beter te begrijpen en waar nodig te optimaliseren.
Naam: _gat_gtag_UA_11169854_37
Aanbieder: Google Analytics
Doel: Website statistieken
Bewaartermijn: 1 minuut

Naam: _gaGoogle Analytics
Aanbieder: Google Analytics
Doel: Website statistieken
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam:  _gidGoogle Analytics
Aanbieder: Google Analytics
Doel: Website statistieken
Bewaartermijn: 1 dag

Persoonsgegevens die wij verwerken op de website  
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn jouw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van je:

Categorie persoonsgegevensToelichting
Voor- en achternaamZodat we weten wie we moeten aanspreken
FunctieZodat we de juiste informatie naar de juiste
contactpersonen kunnen sturen
TelefoonnummerOm te kunnen bellen
e-mailadresOm te kunnen mailen

Verwerkingsdoel
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:
  • Om gebruik van de dienst mogelijk te maken
  • Om de communicatiefuncties en administratieve functies aan te bieden aan gebruikers
  • Om ondersteuning te leveren aan gebruikers van de dienst
  • Om de dienst te onderhouden en doorontwikkeling aan de dienst te kunnen doen

Rechtmatige grondslag
Rechtsgrond
Toelichting
Overeenkomst
KidsKonnect gebruikt voor haar dienstverlening een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant aangemaakt in CRM systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.
Wettelijke verplichting
KidsKonnect verzameld ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Verplichte verstrekking persoonsgegeven
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van je te bewaren of te verstrekken.

In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van je te gebruiken om je de dienst of product te kunnen bieden die je bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van jouw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.
In deze gevallen ben je verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Derde partijen
KidsKonnect verzamelt geen gegevens bij derde partijen.
De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de verwerkingsverantwoordelijke zelf.  

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt KidsKonnect ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we jouw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.  

Bewaar termijnen
Persoonsgegevens worden bewaard overeenkomstig de wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
Jouw rechten
 
KidsKonnect vindt het belangrijk dat je de rechten die je volgens de wet heeft goed kan uitoefenen.

Je kunt de volgende rechten uitoefenen:
  • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, heb je het recht om deze aan te laten passen.
  • Het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben overdragen naar jou of een andere organisatie naar jouw keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Datalek melden
Je kunt, mocht je een datalek hebben gevonden, dit melden aan ons via onderstaande contactgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zowel functionele cookies als cookies voor analytische doeleinden. Daarover kunt u in onze Cookieverklaring meer informatie vinden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving. Vanwege bovenstaande word je verzocht met regelmaat de privacyverklaring door te nemen zodat je op de hoogte blijft van de actuele inhoud.

Contact Privacy Officer/FG 
KidsKonnect vindt jouw privacy belangrijk en daarom hebben wij een Privacy Officer en een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming let erop dat we ons aan de privacyregels houden. De Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming zijn bereikbaar via privacy@kidskonnect.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
KidsKonnect vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Demo

Curious what KidsKonnect can do for you? Fill in the form and we will contact you as soon as possible for a free demo.
Request demo
All rights reserved KidsKonnect
Created by Clic.nl
This website uses cookies